Valors

S’ha comentat molts aquests dies els valors que trametien els jugadors de la “Roja”: amistat, companyonia, humilitat, etc.

Ahir, sentint els comentaris sobre el seu estat “alegre” motivat per la celebració de la victòria, he pensat: on estan aquests valors? Els joves i la gent en general, veiem que per celebrar alguna cosa, cal beure per aconseguir l’eufòria. Cal ser coherents en tot moment

Anuncis